username
password
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
   
  thaimini
----------------------------------
  การ์ดเชิญร่วมงาน "คิดถึงของจิ๋ว" สามารถดาวโหลด การ์ดเชิญได้ที่นี้ เพื่อใช้สำหรับเข้าร่วมงานฟรีค่ะ
----------------------------------
  เชิญร่วมงาน คิดถึงของจิ๋ว ชมฟรีคะ
----------------------------------
  การเรียนประดิษฐ์ของจิ๋ว
----------------------------------
  Happy Family Day “ครอบครัวสุขสันต์ เรียนรู้ร่วมกันวันหยุด” ณ สวนสัตว์ดุสิต.
----------------------------------
 หัวข้อน่าสนใจอื่นๆ

พิพิธภัณฑ์ของจิ๋ว
รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 
แหล่งเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และวิถีวัฒนธรรม หอไทยนิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 

หอไทยนิทัศน์

 

ชื่อแห่ลงเรียนรู้ภาษาไทย   หอไทยนิทัศน์ 

 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   Thi Life Permament  Exhibition Hall 

 

สถานที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์เป็นภาษาไทย       หอไทยนิทัศน์  ชั้น 2  อาคารนิทรรศการและการศึกษาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  สำนักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ   ถ.เทียนร่วมมิตรเขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 

 

สถานที่ตั้ง  รหัสไปรษณีย์เป็นภาษาอังกฤษ                 Thai Life ExhiBition Hall 2nd floor of  the Academic   Exhibition and Services Building, Thiland

Cultural Centre, Thiam Mit Road, Huay Kwang, Bangkok 10310 

 

สถานที่ใกล้เคียงที่สามารถสังเกตได้   สยามนิรมิต  ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ , FAX    02 – 247 - 0028  ต่อ 4201 , 4206  Fax. 02 – 247 - 0060 

 

เวบไซค์   www.Culture.go.th 

 

ผู้ก่อตั้ง  ส่วนไทยนิทัศน์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ    

 

ผู้ดูแล   กลุ่มหอไทยนิทัศน์  ส่วนไทยนิทัศน์ 

 

สังกัดหน่วยงาน  บริหารจัดการโดย   ส่วนไทยนิทัศน์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ    

 

วัน เวลาให้บริการ    8.30 – 16.30 น. 

 

ราคาค่าเข้าชมปกติ   ไม่มีค่าเข้าชม 

 

ปีที่เปิดให้เข้าชมครั้งแรก     2532  .    

              

 

ประวัติที่มาในการสร้างแหล่งเรียนรู้    

ภารกิจของส่วนไทยนิทัศน์  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรนแห่งชาติในการเป็นศูนย์กลางให้การสนับสนุนส่งเสริมเด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้ได้รับการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จึงได้จัดตั้งหอไทยนิทัศน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

 

             หอไทยนิทัศน์ คือ สถานที่จัดแสดงเรื่องราวของอารยธรรมไทย เพื่อเสริมความรู้ตามหลักสูตรการเรียน   การสอนวิชาประวัติศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี ตลอดจนวิชาสังคมศาสตร์ของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับ โดยใช้สื่อปฏิสัมพันธ์หลายชนิด เช่น หุ่นจำลอง วัตถุจำลอง แผงวงจรไฟฟ้าสไลด์มัลติวิชั่น วีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ ภาพโปรงแสง เป็นต้น 

เนื้อหาที่จัดแสดง   แบ่งเป็น 5 ห้อง

 

o   ความเป็นมาของชนชาติไทย

 

o   ข้าวกับวีชีวิตไทย

 

o   ภาษาและวรรณคดีไทย

 

o   ประเทศไทยกับโลก

 

o   วีรกรรมชนชาติไทยและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย 

 

ความต้องการด้านใดที่พิพิธภัณฑ์ต้องการ  

การสนับสนุนจากรัฐบาลมากที่สุด   งบประมาณการบำรุงรักษา  การปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดแสดงภายใน  การประชาสัมพันธ์

 

 


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
           
           
 
 
หน้าแรก    |    แนะนำโครงการ    |    คู่มือการเดินทาง    |    แหล่งเรียนรู้     |    มูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ำไทย   |    สสส.    |    เว็บบอร์ด    |    ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552  happyfamilyday.com | design by  www.aplusmd.ccom
จำนวนสมาชิก 4018 คน  | ผู้เข้าชมวันนี้ 0 คน  |  ผู้เข้าชมเดือนนี้ 0 คน  |  ผู้เข้าชมทั้งหมด 347057 คน