username
password
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
   
  thaimini
----------------------------------
  การ์ดเชิญร่วมงาน "คิดถึงของจิ๋ว" สามารถดาวโหลด การ์ดเชิญได้ที่นี้ เพื่อใช้สำหรับเข้าร่วมงานฟรีค่ะ
----------------------------------
  เชิญร่วมงาน คิดถึงของจิ๋ว ชมฟรีคะ
----------------------------------
  การเรียนประดิษฐ์ของจิ๋ว
----------------------------------
  Happy Family Day “ครอบครัวสุขสันต์ เรียนรู้ร่วมกันวันหยุด” ณ สวนสัตว์ดุสิต.
----------------------------------
 หัวข้อน่าสนใจอื่นๆ

ภาพการประชุมครั้งที่2
รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 
แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย
 

 

พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย


ชื่อแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย            พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย.

 

สถานที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ภาษาไทย          สถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11000.

 

สถานที่ใกล้เคียงที่สามารถสังเกตได้            อยู่ด้านหลังโรงพยาบาลศรีธัญญา

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ, FAX    โทร. 02-591-6062  Fax : 02-591-2500.

 

WWWwww.ittm.dtam.moph.go.th 

 

ผู้ก่อตั้ง  แพทย์หญิงเพ็ญนภา  ทรัพย์เจริญ.

 

ผู้ดูแล   สถาบันการแพทย์แผนไทย.

 

สังกัดหน่วยงาน บริหารจัดการโดย           กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

 

วัน-เวลาให้บริการ           ในวันเวลาราชการ  เวลา 08.00 – 16.30 น.

 

ราคาค่าเข้าชมปกติ        ฟรี

 

ปีที่เปิดให้เข้าชมครั้งแรก ปี 2545

 

ประวัติที่มาในการสร้างแหล่งเรียนรู้


         เนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายอย่างชัดเจน  ในการสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองมานาน ประกอบกับมีแผนพัฒนาการสาธารณะสุขฯ ในการสนับสนุนให้มีการฟื้นฟูและพัฒนาองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน รวมทั้งสมุนไพรที่มีจำนวนมากในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ส่งเสริมพัฒนาให้เกิดการวิจัย ตรวจสอบคุณภาพต่างๆ รัฐบาลจึงมีนโยบายให้สถาบันการแพทย์แผนไทย ดำเนินการสร้างเป็นอาคารทรงไทย เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ.
2545เนื้อหาที่จัดแสดง

            จัดห้องแสดงนิทรรศการ จำนวน 
ห้อง ได้แก่ หอพระพุทธศาสนากับการแพทย์แผนไทย , หอพระบรมครูการแพทย์แผนไทย , ห้องการนวดไทย , ห้องอาหารเพื่อสุขภาพ , ห้องยาไทย ซึ่งในแต่ละห้องจะมีประวัติเกี่ยวกับห้องนั้นๆ ที่จะสามารถทำให้ประชาชน ได้ทราบความเป็นมาของการแพทย์แผนไทยอย่างชัดเจน และยังเป็นการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรม ตลอดจนการวิจัย และพัฒนาเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาไทย เพื่อจะสามารถเอื้อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย.

ความต้องการด้านใดที่พิพิธภัณฑ์ต้องการ การสนับสนุนจากรัฐมากที่สุด

            
การได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน เนื่องพิพิธภัณฑ์และศูนย์อบรมการแพทย์แผนไทย สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างชัดเจน ในเรื่องของการสนับสนุนและส่งเสริมด้วยการแพทย์แผนไทย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนได้.

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับแหล่งเรียนรู้ของท่าน

            
ขาดงบประมาณในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และงบประมาณในการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เนื่องจากการส่งเสริมกิจกรรมด้านการแพทย์แผนไทย เป็นปัจจัยหลักในการดึงดูดให้ประชาชนอยากเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์.
            
สถานที่ไม่สะดวกในการเดินทาง เนื่องจากเป็นหน่วยงานของส่วนราชการในช่วงวันเสาร์ 
 อาทิตย์ ไม่มีรถประจำทางเข้าถึง นอกจากผู้มีรถส่วนตัวเท่านั้น.

เกียรติยศ รางวัล และความภาคภูมิใจที่แหล่งเรียนรู้ท่านได้รับ

            
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติยกย่องให้เป็นหน่วยงานพัฒนาการแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ ตุลาคม 2552 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
           
           
 
 
หน้าแรก    |    แนะนำโครงการ    |    คู่มือการเดินทาง    |    แหล่งเรียนรู้     |    มูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ำไทย   |    สสส.    |    เว็บบอร์ด    |    ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552  happyfamilyday.com | design by  www.aplusmd.ccom
จำนวนสมาชิก 4018 คน  | ผู้เข้าชมวันนี้ 0 คน  |  ผู้เข้าชมเดือนนี้ 0 คน  |  ผู้เข้าชมทั้งหมด 347057 คน